Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna/Polityka cookies dla pacjentów Przemysław Jasnowski Gabinet Lekarski w Częstochowie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe) jest Przemysław Jasnowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Jasnowski Gabinet Lekarski, adres: 42-200 Częstochowa, al. Wolności 34, tel. …. , email:….
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym dane osobowe niemedyczne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych medycznych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Jan Bińczyk Prywatne Centrum Medyczne Medyk Centrum przy al. Wolności 34 w Częstochowie; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118; Monika Zoła-Lizak NZOZ ARCUS-MED Specjalistyczne Gabinety Stomatologiczne i Lekarskie przy ul. Św. Rocha 17 w Częstochowie.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Okres przetwarzania (przechowywania) zależny jest od powszechnie obowiązujących przepisów regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej. Obecnie okres ten wynosi 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczeń zdrowotnych (ostatni wpis w dokumentacji medycznej). W składa dokumentacji medycznej wchodzi także elektroniczny zapis fotograficzny (zdjęcia) dokumentujący stan zdrowia przed i po zabiegu operacyjnym. W przypadku faktur/rachunków/innych dokumentów związanych z wykonaniem usługi medycznej, lecz nie będących dokumentacją medyczną, okres przechowywania wynosi 5 lat.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie dokumentacji medycznej w powyższym zakresie pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia od udzielenie świadczeń, chyba, że inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Polityka cookies
Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Czym jest plik cookie?
W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie
Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?
Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

 • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
 • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
 • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?
Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 • Ustawienia plików cookies Internet Explorer
 • Ustawienia plików cookies Chrome
 • Ustawienia plików cookies Firefox
 • Ustawienia plików cookies Opera
 • Ustawienia plików cookies Safari

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

 • Pliki cookies w Android
 • Pliki cookies w Blackberry
 • Pliki cookies w iOS (Safari)
 • Pliki cookies w Windows Phone

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (zwane dalej RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe) jest Przemysław Jasnowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Jasnowski Gabinet Lekarski, adres: 42-200 Częstochowa, al. Wolności 34, tel. 601 541 416.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym dane osobowe niemedyczne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych medycznych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Jan Bińczyk Prywatne Centrum Medyczne Medyk Centrum przy al. Wolności 34 w Częstochowie; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118; Monika Zoła-Lizak NZOZ ARCUS-MED Specjalistyczne Gabinety Stomatologiczne i Lekarskie przy ul. Św. Rocha 17 w Częstochowie.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Okres przetwarzania (przechowywania) zależny jest od powszechnie obowiązujących przepisów regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej. Obecnie okres ten wynosi 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczeń zdrowotnych (ostatni wpis w dokumentacji medycznej).* W składa dokumentacji medycznej wchodzi także elektroniczny zapis fotograficzny (zdjęcia) dokumentujący stan zdrowia przed i po zabiegu operacyjnym. W przypadku faktur/rachunków/innych dokumentów związanych z wykonaniem usługi medycznej, lecz nie będących dokumentacją medyczną, okres przechowywania wynosi 5 lat.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie dokumentacji medycznej w powyższym zakresie pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia od udzielenie świadczeń zdrowotnych, chyba, że inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

* Obecnie okres przechowywania dokumentacji medycznej określa ozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 1 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.01.88.966), ustawa z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta